måndag 8 april 2019

La riket ditt komme, la viljen din skje

Preken på kveldsmesse med soknets konfirmanter som oppstart på Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp, 31 mars 2019 i Trefoldighetskirken.
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. (Matteus 6,10)


La riket ditt komme, la viljen din skje. Disse ordene ber vi ofte, i Herrens bønn. Denne enda verset er trukket ut som prekentekst i dag. Men hva er Guds rike? Og hva med Guds vilje?

Det er mange steder i evangeliene som Jesus snakker om Guds rike. Noen ganger bruker han akkurat det ordet, og noen ganger snakker han om himmelriket. Oftest bruker han lignelser, for det er ikke så lett å forklare hva det er. Men det er ikke et vanlig rike, en nasjonalstat eller en revolusjon som tar politisk makt. Men det er heller ikke kun noe som skjer etter døden, utenom vår verden. Jesus sier ved en annen anledning når noen spør ham, «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» (Luk 17,20-21). I sine lignelser sier Jesus at Guds rike er som en surdeig som gjennomsyrer en svær deig. Eller som et bitte litte sennepskorn som vokser opp og rommer hele himlenes fugler som bygger boene sine der. I guds rike blir de siste første først og de minste størst. Man må være som et barn for å ta det imot, og samtidig er det vært å gi bort alt man eier for å få.

Guds rike er altså ikke en plass, men kanskje mer et tilstand. Sånn som livet er når, Guds vilje skjer, når livet og verden er slik som Gud vill. Dette Gudsrike, dette tilstand kan vi ikke helt skape, og i vår verden kommer det ikke kunne bli totalt. Men vi kan ane det i små glimt, og vi kan gjøre hva vi kan for at verden skal bli litt mer sånn, at vi og andre skal kunne ane dette gudsrike i disse små glimt.
Gjennom alle tider har kristne mennesker, på egen hånd og sammen i kirker og organisasjoner, tatt ordene om Guds rike til inspirasjon for å gjøre verden bedre, og engasjere seg for andre mennesker. Kristen tro kan aldri kun handle om å fokusere på sitt indre liv og relasjonen til Gud, men den får sitt uttrykk i handling og tjeneste for andre. Vi ber ikke kun for oss selv, men for andre. Det handler jo selvfølgelig om at mennesker trenger mat og vann og omsorg og fellesskap og varme klær og alt annet. Men det handler også om å vise på dette Gudsrike. Å prøve å gjøre ting som snur verden i en retning der vi deler mer likt, der mennesker ikke sulter og fryser, der mennesker ikke blir diskriminert eller kasta ut av felleskapet basert på hvem de er eller hvor de kommer fra. Kirka har virkelig alltid klart dette så godt, men i hver tid prøver vi å vise på hva Guds rike kan være.

De siste 70 årene har Kirkens nødhjelp vært en av mange organisasjoner som prøver på dette: å dele vårt overflod, å hjelpe dem som trenger mat og vann – både akutt og i mer langsiktig utviklingsarbeid. Samtidig viser KN i sitt kampanjearbeid, at det ikke kun holder at vi rike gir litt av vårt overflod, det trenges også større endring i hvordan verdens ressurser blir fordelt. I årets fasteaksjon finnes alle disse deler med. Akkurat nå har det vært en svær flom i etterkant av syklonen Idai som rammet blant annet Malawi, Mocambique og flere andre land i Afrika. Hundretusenvis av mennesker har mistet hus og hjem, de kan ikke dyrke marken og har ikke tilgang til rent vann. Som oftest, er det de som allerede er mest fattige som rammes hardest. I Malawi er Kirkens nødhjelp tilstede siden mange år og arbeider langsiktig, og er nå på plass med nødhjelp for å sikre rent vann og akutt hjelp til mennesker som har mist alt. Det er et av mange prosjekt og pågående arbeid som vi kan bli med og støtte i fasteaksjonen i år.

Men fasteaksjonen, og KN sitt arbeid, handler ikke bare om å hjelpe når katastrofen skjer. Det handler også om å prøve å endre verden og gjøre den mer rettferdig i utgangspunktet. I årets påvirkningskampanje står klimamålene i fokus. I år skal alle land som har skrevet under Parisavtalen sette sine konkrete klimamål, for hvor mye hvert land skal kutte sine klimagassutslipp. Kirkens nødhjelp, sammen med ungdomsorganisasjonen Changemaker, vil nå drive at Norge skal sette målet sitt til 53%, som er hva som trengs for at Norge skal bære sin del. Som del i kampanjen kan du selv sette et klimamål for noe du vil kutte eller minske, for å vise at vi er mange som er beredde til å gjøre vår del av klimadugnaden. Vi ser allerede effektene av den globale oppvarmingen, og som vanlig er det de som allerede er fattigst og mest utsatt som også rammes hardest av mer ekstremvær og høyde havsnivåer.

Fasteaksjonen har i mange år vært en innsats for andre mennesker i fastetiden – konkret i at vi samler inn penger, og i holdnings- og påvirkningskampanjer. Men jeg tror også at det påvirker oss på andre måter. Når vi gjør noe for andre, og engasjerer oss, så kan vi også ane noe av Gudsriket. Vi får legge fokus på noe annet enn oss selv og det egne livet vårt. Vi kan prøve å se på verden med Jesu blikk, og da blir andre ting viktige. Det er andre ting som teller i Guds rike. 

Vi kan ikke skape Gudsriket på jorden. Men her og nå har Gud ikke noen andre hender og føtter i verden, enn våre. Vi kan gjøre vår del for andre, og for å vise på hvordan kunde være, og kan være, når glimtet av gudsriket får bryte inn i verden. Samtidig som vi gjør hva vi kan for andre, og for skaperverket, får vi be: Gud, la riket ditt komme, la viljen din skje. Amen.